Lávka přes I/55, Hodonín

Dvoupolová lávka na cyklostezce u Zoo Hodonín přes silnici I/50. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dvojice trámů z lepeného lamelového dřeva. Výška nosníků 1,65 m. Ze statického hlediska se jedná o Gerberův nosník s vloženým kloubem v delším poli. Příčníky jsou ocelové, na nich jsou uloženy dubové podélníky a dále mostiny z dubového dřeva. Uložení na […]

Most přes Hluchovou, Bystřice nad Olší

Dvoupolový most na silnici I/11 přes potok Hluchová v obci Bystřice nad Olší. Nosná konstrukce jetvořena spojitou dodatečně předpjatou lichoběžníkovou monolitickou betonovou deskou. Rozpětí polí 17,7+15,7 m, tloušťka příčle 0,80-0,96 m, kolmý most, šířka mostu 13,85 m. Založení hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Vnitřní podpěra tvořena stěnou s kruhovými zhlavími. Na pilíři uložení prostřednictvím vrubového kloubu, […]

Most přes Olšavu, Kunovice

Jednopolový most na ul. Olšavní v Kunovicích přes řeku Olšavu. Nosná konstrukce je tvořena dodatečně předpjatým monolitickým betonovým rámem s obloukovými náběhy. Půdorysně je příčel rámu náběhovaná směrem ke stojkách. Na stojky navazují nábřežní zdi, jež jsou součástí protipovodňových opatření. Délka přemostění rámu činí 21,9 m, tloušťka příčle 0,6-1,0 m, šikmost 81,8 g, šířka mostu […]

Most přes I/55 (D55), Hodonín

Čtyřpolový most na silnici II/380 přes silnici I/50 (budoucí D55) v Hodoníně. Nosná konstrukce z předpjatých železobetonových nosníků DPS VP I/10 v. 0,75 m se spřaženou železobetonovou deskou tl. 0,20 m. Zespojitění provedeno nadpodporovými příčníky, záporný moment přenesen betonářskou výztuží. Ponechány původní sloupy vnitřních podpěr, zřízeny nové úložné prahy. Uložení na podpěrách přes hrncová ložiska. […]

Most přes Olši, Dětmarovice

Most na silnici I/67 v obci Dětmarovice. Nosnou konstrukci tvoří 3 prostá prefabrikovaná příčně i podélněpředpjatá pole. V příčném řezu jsou 4 komorové nosníky, tvořené segmenty délky 6,0 m. Délka přemostění je 102,22 m, rozpětí polí jsou á 34,00 m. Při opravě byl rekonstruován mostní svršek a nosná konstrukce byla zesílena monolitickou spřaženou železobetonovou deskou, […]

Most přes vodoteč, Němčany

Most na silnici III/0502 přes vodoteč v obci Němčany. Jednopolový železobetonový monolitický rám s přímkovými náběhy. Délka přemostění 6,8 m, tloušťka příčle 0,25-0,45 m, kolmý most, šířka mostu 9,5 m. Realizace: 2021 Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Tramvajový most – smyčka v Brně-Pisárkách

Projekt tramvajového jednokolejného mostu u vozovny tramvají v Brně – Pisárkách. Jedná se o rozpletový most, v prvních dvou polích most šířky 9,1 m s jednou kolejí a přídavným nástupištěm u výstaviště a budoucí multifunkční haly v areálu BVV. Ve třetím poli rozšíření konstrukce pro rozdvojení kolejí. Za pilířem 4 dochází k rozvětvení nosné konstrukce na vratnou větev (smyčka tramvaje […]

Most přes vodoteč, Velehrad

Mostní objekt převádí komunikaci III/42821 přes potok Salaška v obci Velehrad. Důvodem opravy mostu byl nevyhovující stavební stav stávajícího kamenného barokního mostu. Nosnou konstrukci tvoří pískovcová polokruhová klenba. Délka přemostění je cca 7,55 m, kolmá světlost mostního otvoru je 7,40 m. Mostní objekt byl opraven a pískovcové zdivo zrestaurováno akademickým sochařem. Pod vozovkou byla vybetonována […]

Most přes Brodečku, Dobromilice

Most se nachází na silnici III. třídy č. 36719 v obci Dobromilice. Projekt řešil opravu stávajícího historického mostu, jenž je zapsaný jako kulturní památka. Most má 3 kamenné klenby, čelní zdi s parapety, které pokračují na křídlech a přilehlých zdech. Délka přemostění je 13,51 m, délka mostu 23,40 m. Úkolem bylo zlepšení stavebního stavu mostního […]

Most přes Sázavu, Žďár nad Sázavou

Most se nachází na silnici I. třídy č. 37 Trutnov – Velká Bíteš. Jedná se o historický, barokní most, postavený za opata Bernarda Henneta. Chronogramy na osmi sochách světců určují dobu vzniku 1766. Most má 3 kamenné klenby, čelní zdi s parapety, které pokračují na křídlech a přilehlých zdech. Délka přemostění je 24,89 m, délka […]

Most přes vodoteč, Klášterec-Zborov

Stavba byla vyvolána havarijním stavem mostního objektu ev. č. 3682-1 (odpadlý líc pravobřežní opěry – náhlé zřícení). Stávající objekt byl zachován a zesílen flexibilní ocelovou konstrukcí, která se zasunula do mostního otvoru a zabetonovala. Po zabetonování prostoru mezi ocelovou konstrukci a stáv. nosnou konstrukci se odstranily římsy a následně i nosná konstrukce mostu. Dotčená část […]

Most přes vodoteč, Vladislav

Stavba byla vyvolána nevyhovujícím stavem mostního objektu ev. č. 23-045 (rozrušená klenba). Stávající objekt byl zachován s tím, že klenba byla zesílena flexibilní ocelovou konstrukcí, která se zasunula do stávajícího mostního otvoru a zabetonovala. Mostní křídla i parapetní zdi (bez horních části) se zachovaly a následně přesypaly silničním tělesem. Vozovka komunikace nebyla dotčena, provedlo se […]

Most přes vodoteč, Kamenice

Jedná se o opravu kamenné klenby, rozšíření mostu s novým mostním svrškem. Délkapřemostění je 2,33 m, kolmá světlost 2,26 m. Oprava spočívá v sanaci spodní stavbyzaspárováním a injektáží kamenného zdiva, betonáži mostovkové desky, kterou se most rozšířía půdorysně upraví do směrového oblouku. Instalací a izolací desky se rovně vyřeší ochráněníkamenného zdiva před zamáčením z vozovky. […]

Lávka přes Ostravici, Ostrava-Horova

Lávka překračuje řeku na trase stadion Bazaly-ostravská radnice. Nosnou konstrukci tvoří v příčném směru 2 plnostěnné ocelové nosníky tvaru „I“ s náběhy nad vnitřními podporami, příčníky a ocelová ortotropní mostovka. Délka přemostění je 73,50 m, rozpětí polí 11,5+51,5+11,5 m. Spodní stavbu tvoří betonové krajní opěry a 2 vnitřní stěnové pilíře. Při opravě byl rekonstruován mostní […]

Most přes Odru, Ostrava – Opavská

Most na silnici II/479 – ulice Opavská v Ostravě. Nosnou konstrukci tvoří v příčném směru 3 mosty. Každý z nich má nosnou konstrukci ortotropní ocelovou mostovku, podepřenou dvěma podélnými komorovými nosníky, příčníky a výztuhami. Střední most je tramvajový, krajní mosty silniční, a těch se právě týkala oprava. Délka přemostění je 128,74 m, rozpětí polí jsou […]

Most přes Odru, Ostrava – Rudná

Most na silnici I/11 – ulice Rudná v Ostravě. Nosnou konstrukci tvoří v příčném směru 2 mosty. Každý z nich má nosnou konstrukci ortotropní ocelovou mostovku, podepřenou dvěma podélnými komorovými nosníky, příčníky a výztuhami. Délka přemostění je 120,88 m, rozpětí polí jsou 35,0+51,0+35,0 m. Každý most převádí 2 jízdní pruhy ul. Rudá s chodníkem.Spodní stavbu […]

Nadjezd nad D35, Mladeč

Most na silnici III/4499 u obce Mladeč. Nosná konstrukce je tvořena čtyřmi poli po 9 nosnících I-73. V poli 2 a 3 jsou nosníky délky 29,96 m, v poli 1 a 4 jsou nosníky zkráceny na délku 17,96 m. Délka přemostění je 94,18 m. Spodní stavbu tvoří krajní opěry-nízké prahy na pilotách, a vnitřní pilíře, […]

Nadjezd nad D2, Moutnice

Most na silnici III/41612 u obce Moutnice. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný betonový vzpěradlový rám z 4 předepnutých komorových nosníků typu DS-A 2100/1200. Most má 3 pole rozpětí 13,7+30,0+13,7 m. Vzpěry a táhla jsou prefabrikované, kabely připnuté k NK a základu. Délka přemostění je 60,00 m. Most převádí 2 jízdní pruhy bez chodníků. Při opravě byl […]

Brněnský most, Jihlava

Most na silnici II/602 ve městě Jihlava. Nosnou konstrukci tvoří 6 prostých prefabrikovaných příčně i podélně předpjatých polí. V příčném řezu jsou 2 komorové nosníky, tvořené segmenty délky 3,0 m. Délka přemostění je 198,10 m, rozpětí polí jsou á 32,65 m. Při opravě byl rekonstruován mostní svršek a nosná konstrukce byla zesílena monolitickou spřaženou železobetonovou […]

Městská estakáda Vsetín

Most na silnici III/05735 ve městě Vsetín. Nosnou konstrukci tvoří 16 spojitých polí. Nosná konstrukce byla zřízena jako letmo betonovaná ze 60 t pětikomorových 3 m segmentů DS-E na celou šířku mostu. Most je podélně předpínaný. Délka přemostění je 420,36 m, rozpětí polí je 22,0+14×27,0+22,0 m. Most převádí 4 silniční pruhy a oboustranné chodníky šířky […]

Lávka Jindřichův Hradec

Lávka pro pěší přes Hamerský potok ve městě. Původní lávka byla tvořena železobetonovým dvojtrámem o 3 polích. Spodní kamenná spodní stavba byla vyspárována a injektována. Nosná konstrukce bylav tak špatném stavu, že byla nahrazena novou. Je to monolitická spojitá železobetonová deska o rovněž 3 polích. Délka přemostění je 18,61 m, rozpětí polí 6,30 + 6,73 […]

Most přes Bělou, Široký Brod

Most na silnici I/44 v obci Široký Brod. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová monolitická spojitá deska s náběhy. Půdorysně je deska provedena ve tvaru inflexní osy komunikace. Délka přemostění je 50,25 m, rozpětí polí 15,58+20,45+15,92 m. Při opravě byl rekonstruován mostní svršek a nosná konstrukce byla zesílena monolitickou spřaženou železobetonovou deskou. Všechny viditelné plochy betonu NK […]

Most přes náhon Moravu Veselí n. M.

Most na silnici I/54 ve Veselí nad Moravou. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové deskové trámy. Most má 1 pole o délce přemostění 13,9 m. Krajní opěry jsou plošně založené, betonové s kamenným obkladem. Při opravě byl rekonstruován mostní svršek a nosná konstrukce byla zesílena monolitickou spřaženou železobetonovou deskou. Všechny viditelné plochy betonu NK i SS byly […]

D1, Brno-Bohunice

Protihluková stěna podél dálnice D1 a na mostě D1-227..1 u městské části Brno-Bohunice. Realizace: 2020 Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Svah Branná-Ostružná

V místě odstranění bodové závady ve směrovém vedení komunikace II/369 bylo nutné stabilizovat skalní a poloskalní těleso uvnitř směrového oblouku. Toto provedeno ocelovou sítí s hexagonálními oky kotvenými skalními svorníky. Realizace: 2017 Investor: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Lávka přes Losinku, Velké Losiny

Jednopolová lávka pro pěší přes Losinku ve Velkých Losinách. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dvojice trámů z lepeného lamelového dřeva. Výška nosníků 0,48 m. Příčníky jsou ocelové, na nich jsou uloženy dřevené podélníky a dále dřevěné mostiny. Uložení na ocelových ložiskách. Rozpětí 8,4 m, šířka lávky 2,4 m. Založení opěr na mikropilotách. Realizace: 2014 Investor: Obec […]

Zeď Radostín

Zárubní zeď z gabionových košů kotvených zemními kotvami. Svah byl po dobu výkopu stabilizován stříkaným betonem se zemními hřebíky. Realizace: 2020 Investor: Krajská správa silnic a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Zeď podél Zrzávky, Hodslavice

Železobetonová úhlová opěrná zeď založená na mikropilotách. Realizace: 2009 Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Most přes vodoteč, Vranča

Most na místní horské komunikaci přes vodoteč v obci Nový Hrozenkov. Hlavní nosnou konstrukci tvoří flexibilní ocelová konstrukce typu SUPER-COR, kotvena do ŽB dříků spodní stavby. Tloušťka konstrukce je 0,14 m. Konstrukce je zesílena výztuhy ze stejného materiálu vyplněné betonem a koncovými ŽB límci. Založení plošné (ŽB základové pásy). Délka přemostění 17,16 m, šikmost 42 […]

Most přes vodoteč, Kopřivná

Most na silnici II/446 přes potok Kopřivná v obci Kopřivná. Železobetonová monolitická klenba. Čelní zdi a křídla jsou sepnuta táhly. Délka přemostění 5,7 m, most je kolmý, šířka mostu 9,5 m. Realizace: 2003 Investor: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Most přes vodoteč, Dobřečov

Most na silnici III/37015 přes vodoteč v obci Dobřečov. Železobetonová monolitická klenba. Čelní zdi a křídla jsou sepnuta táhly. Délka přemostění 3,0 m, šikmost 90 g, šířka mostu 8,0 m. Realizace: 2019 Investor: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Most přes Jičínku, Žilina

Jednopolový most na silnici III/4832 přes řeku Jičínku v Novém Jičíně-Žilině. Základním nosným prvkem je dvojice plnostěnných svařovaných parabolických trámů tvaru I proměnné výšky 1200-2200 mm. Rozpětí je 27,6 m. Mostovka je spřažená ocelobetonová. Uložení na podpěrách přes elastomerová ložiska. Most je velmi šikmý 45 g, šířka mostu 11,04 m. Založení plošné. Realizace: 2010 Investor: […]

Most přes Moravu, Hrabenov

Jednopolový most na silnici III/36916 přes řeku Moravu v obci Hrabenov. Základním nosným prvkem je dvojice plnostěnných svařovaných trámů tvaru I o výšce 1150 mm. Trámy jsou ztuženy ocelovými parabolickými oblouky (parabola 2°) o vzepětí 4,250 m, tzv. Langrův trám. Rozpětí je 25,5 m. Trám a oblouk jsou vzájemně propojeny táhly plného profilu  80 […]

Most přes koridor SŽDC, Modřice

Jednopolový most na silnici III/15280 přes koridor SŽDC v Modřicích u Brna. Hlavním nosným prvkem je dvojice příhradových nosníků, vzdálenost hlavních nosníků je 12,3 m, rozpětí je 42,0 m, výška hlavního nosníku je 5,22 m. Dolní pas je tuhý trám ze svařovaného I profilu výšky 1,40 m. Stabilita tlačeného horního pasu je zajištěna příčným polorámem, […]

Most přes koridor SŽDC, Šakvice

Jednopolový most na silnici III/4203 přes koridor SŽDC před obcí Šakvice. Hlavním nosným prvkem je dvojice příhradových nosníků, vzdálenost hlavních nosníků je 10,5 m, rozpětí je 31,5 m, výška hlavního nosníku je 4,01 m. Dolní pas je tuhý trám ze svařovaného I profilu výšky 1,20 m. Stabilita tlačeného horního pasu je zajištěna příčným polorámem, který […]

Most přes Březnou, Hoštejn

Jednopolový most na silnici II/315 přes řeku Březnou v Hoštejně. Nosná konstrukce z předpjatých železobetonových nosníků PP40/80 v. 0,80 m se spřaženou železobetonovou deskou tl. 0,20 m. Rozpětí 12,0 m, most kolmý, šířka mostu 10,2 m. Realizace: 2009 Investor: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Most přes Ondřejnici, Stará ves n. O.

Trojpolový most na silnici II/647 přes tramvajovou dráhu v Ostravě. Nosná konstrukce z předpjatých železobetonových nosníků SKA PP v. 0,80 m se spřaženou železobetonovou deskou tl. 0,20 m. Zespojitění provedeno nadpodporovými příčníky, záporný moment přenesen betonářskou výztuží. Ponechány původní sloupy vnitřních podpěr, zřízeny nové úložné prahy. Uložení na podpěrách přes hrncová ložiska. Rozpětí polí 3×19,9 […]

Most přes tramvaj, Ostrava – Plzeňská

Trojpolový most na silnici II/647 přes tramvajovou dráhu v Ostravě. Nosná konstrukce z předpjatých železobetonových nosníků SKA PP v. 0,65 m se spřaženou železobetonovou deskou tl. 0,20 m. Zespojitění provedeno nadpodporovými příčníky, záporný moment přenesen betonářskou výztuží. Ponechány původní sloupy vnitřních podpěr, zřízeny nové úložné prahy. Uložení na podpěrách přes hrncová ložiska. Rozpětí polí 12,5+18,3+13,3 […]

Most přes Moravu, Hanušovice – Zámecká

Jednopolový most na lesní cestě Zámecká za Hanušovicemi přes řeku Moravu. Nosná konstrukce je tvořena dvěma krajními dodatečně předpjatými monolitickými betonovými náběhovanými trámy. Trámy mají výšku 0,5 m (OP1) – 1,8 m (OP2). Nad opěrou 2 jsou trámy vetknuty do mohutné rámové stojky. Opěra 2 založena na dvojici mikropilot, opěra 1 je subtilní a je […]

Lávka přes Desnou, Dolní Studénky

Lávka na cyklostezce Dolní Studénky – Šumperk přes řeku Desnou. Hlavní nosnou konstrukci tvoří předpjatý monolitický železobetonový trám podepřený železobetonovým obloukem. Oblouk je v patě spojen vzpěrou s koncem trámu. Trám je výšky 600 mm, oblouk a vzpěra tloušťky 400 mm. Rozpětí oblouku 25,9 m, délka trámu 33,2 m, kolmá lávka, šířka lávky 3,6 m. […]

Most přes Svratku, Jimramov

Jednopolový most s dolní mostovkou na silnici II/375 přes řeku Svratku v městysi Jimramov. Jedná se o repliku původního mostu z 20. let 20. století. Hlavní nosnou konstrukci tvoří monolitické betonové oblouky 950/750 mm. Na nich je přes železobetonová táhla zavěšena mostovka s příčníky a krajními trámy. Příčníky jsou rozměru 900/420 mm, krajní trámy 550/650 […]

Most přes Mertu, Sobotín

Jednopolový most s dolní mostovkou na silnici I/11 přes řeku Mertu v obci Sobotín. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dvojice předpjatých monolitických železobetonových přímopasových parapetních trámů. Trámy jsou výšky 1675 mm, mostovková deska tl. 400-500 mm. Vlevo je z trámu vně vyložena chodníková konzola. Uložení na opěrách přes dvojici hrncových ložisek na krajích. Rozpětí 15,9 m, […]

Most přes Moravu, Leština

Jednopolový most s dolní mostovkou na silnici II/315 přes řeku Moravu v obci Leština u Zábřehu. Hlavní nosnou konstrukci tvoří předpjatý monolitický železobetonový trám ztužený měkkým obloukem – tzv. Langrův trám. Krajní trámy jsou výšky 1200 mm, mostovková deska tl. 450-550 mm. Oblouky jsou tvaru paraboly 2. stupně, výška 850 mm, na koncích jsou oblouky […]

Nadjezd nad D1, Ostrava – Hlučínská

Sedmipolový nadjezd na silnici I/56 přes dálnici D1 v Ostravě na ul. Hlučínská. Nosná konstrukce je tvořena spojitou dodatečně předpjatou lichoběžníkovou monolitickou betonovou deskou. Rozpětí polí 18+20+20+22+22+20+18 m, tloušťka příčle 1,10 m, kolmý most, šířka mostu 12,5 m. Založení hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Vnitřní podpěry tvořeny kruhovými sloupy. Uložení na hrncových ložiskách. Realizace: 2005 Investor: […]

Most přes I/56, Ostrava – Dr. Martínka

Čtyřpolový most na ul. Dr. Martínka v Ostravě přes silnici I/56. Nosná konstrukce je tvořena spojitou dodatečně předpjatou lichoběžníkovou monolitickou betonovou deskou. Rozpětí polí 14,4+16,4+16,4+14,4 m, tloušťka příčle 1,05 m, šikmost 79,4 g, šířka mostu 10,05 m. Spodní stavba ponechána původní, z toho důvodu na vnitřních podpěrách uložení přes příčník na krajích nad sloupy. Uložení […]

Most přes vodoteč, Lichnov

Most na silnici II/459 přes vodoteč v obci Lichnov. Jednopolová železobetonová monolitická prostě uložená deska v půdorysném oblouku o velké šikmosti. V jednom rohu deska uložena ve velmi ostrém úhlu. Rozpětí desky proměnné 12,1-21,2 m, tloušťka příčle 0,70 m, šikmost v ose 32 g, šířka mostu 10,5 m. Realizace: 2004 Investor: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Most přes Skalici, Chlupice

Most na silnici II/400 přes Skalici v obci Chlupice. Jednopolový železobetonový monolitický rám v půdorysném oblouku s obloukovými náběhy v nové trase komunikace délky 200 m. Délka přemostění 12,7 m, tloušťka příčle 0,45-0,65 m, šikmost 62,2 g, šířka mostu 10,8 m. Realizace: 2004        Investor: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Most přes Brodečku, Němčice nad Hanou

Most na silnici II/433 přes Brodečku před městem Němčice nad Hanou. Jednopolový železobetonový monolitický rám v půdorysném oblouku s přímkovými náběhy v nové trase komunikace délky 200 m. Délka přemostění 13,9 m, tloušťka příčle 0,5-0,7 m, šikmost 77,2 g, šířka mostu 9,8 m. Realizace: 2014 Investor: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Lávka přes Oslavu v Náměšti nad Oslavou

Projekt trojpolové lávky na cyklostezce přes řeku Oslavu v Náměšti nad Oslavou. Nosná konstrukce je tvořena spojitým monolitickým dodatečně předpjatým jednotrámem s náběhy nad pilíři. V prvním poli je lávka v půdorysném oblouku a malém poloměru. Rozpětí polí 16+23+16 m, tloušťka příčle 600-1100 mm, kolmá konstrukce, šířka lávky 3,6 m. na OP1 uložení na elastomerová ložiska, na pilířích přes […]

Most přes vodoteč, Žulová

Most na silnici II/456 přes vodoteč v obci Žulová. Jednopolový železobetonový monolitický rám s přímkovými náběhy. Délka přemostění 8,95 m, tloušťka příčle 0,35-0,55 m, šikmost 88,4 g, šířka mostu 9,8 m.

Lávka přes Svitavu, Brno – Kaštanová

Lávka na cyklostezce přes řeku Svitavu v Brně za ul. Kaštanová. Jednopolový železobetonový monolitický rám, příčel tvořena jednotrámovou konstrukcí s obloukovými náběhy. Délka přemostění 21,2 m, teoretické rozpětí 22,7 m, tloušťka příčle 0,55-1,00 m, kolmý objekt, šířka lávky 3,6 m. Realizace: 2020 Investor: Brněnské komunikace a.s.