Most přes náhon Moravu Veselí n. M.

Most na silnici I/54 ve Veselí nad Moravou. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové deskové trámy. Most má 1 pole o délce přemostění 13,9 m. Krajní opěry jsou plošně založené, betonové s kamenným obkladem. Při opravě byl rekonstruován mostní svršek a nosná konstrukce byla zesílena monolitickou spřaženou železobetonovou deskou. Všechny viditelné plochy betonu NK i SS byly reprofilovány sanačními maltami. Volná šířka mostu je 13,00 m, mezi obrubami je 10,10 m.

Realizace: 2015

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR