Most přes Bělou, Široký Brod

Most na silnici I/44 v obci Široký Brod. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová monolitická spojitá deska s náběhy. Půdorysně je deska provedena ve tvaru inflexní osy komunikace. Délka přemostění je 50,25 m, rozpětí polí 15,58+20,45+15,92 m. Při opravě byl rekonstruován mostní svršek a nosná konstrukce byla zesílena monolitickou spřaženou železobetonovou deskou. Všechny viditelné plochy betonu NK i SS byly reprofilovány sanačními maltami. Volná šířka mostu je 11,10 m, mezi obrubami je 8,50 m.

Realizace: 2007

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR