Lávka Jindřichův Hradec

Lávka pro pěší přes Hamerský potok ve městě. Původní lávka byla tvořena železobetonovým dvojtrámem o 3 polích. Spodní kamenná spodní stavba byla vyspárována a injektována. Nosná konstrukce bylav tak špatném stavu, že byla nahrazena novou. Je to monolitická spojitá železobetonová deska o rovněž 3 polích. Délka přemostění je 18,61 m, rozpětí polí 6,30 + 6,73 + 6,20 m. Volná šířka lávky je 2,0 m. Na vrchu desky je přímo pochozí izolace s křemičitým posypem.

Realizace: 2006

Investor: Město Jindřichův Hradec