O nás

Profil firmy

Jsme projekční kancelář specializující se na návrhy mostních konstrukcí a inženýrských staveb v oboru dopravního stavitelství. 

Firma Rušar mosty, s.r.o. navazuje na firmu Ing. Jaromír Rušar, mosty, jež byla založena v roce 1996. Zpracováváme projektovou dokumentaci mostů všech materiálů ve všech stupních včetně inženýrské, přidružené a konzultační činnosti. Ve firmě pracuje více jak dvacet stálých zaměstnanců a několik brigádníků z řad studentů.

Služby

Zpracováváme projektové dokumentace mostních konstrukcí a inženýrských staveb v oboru dopravního stavitelství. Dále se zabýváme přidruženou, inženýrskou a konzultační činností. Služby se týkají mostních konstrukcí všech stavebních materiálů – železobeton, předpjatý beton, ocel, ocelobeton, kámen, dřevo. Projektované konstrukce jsou taktéž všech konstrukčních uspořádání a statických působení.

Typy projektové dokumentace:

Projektované stupně:

Projektované stavební zásahy:

Přidružená, inženýrská a konzultační činnost:

Odborná způsobilost

  • Osvědčení o autorizaci v oboru Mosty a inženýrské konstrukce – 4 autorizovaní inženýři
  • Osvědčení o autorizaci v oboru Dopravní stavby – 1 autorizovaný inženýr
  • Oprávnění k výkonu běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací – 7 oprávnění
  • Certifikát systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016
  • Certifikát systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016
  • Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN EN ISO 45001:2018

Vzdělávání

Naši zaměstnanci se pravidelně účastní profesních akcí – seminářů, konferencí, symposií, přednášek a školení, kde je doplňováno jejich technické vzdělání. Na těchto akcích taktéž prezentují námi vyprojektované mostní konstrukce. Naše firma pravidelně odebírá odborný tisk.

– Sympozium Mosty
– Konference Betonářské dny
– Kolokvium Světový beton (ČBS)
– Sympozium Sanace betonových konstrukcí
– Konference Hydroizolace a vozovky na mostech
– Konference ocelových konstrukcí
– Odborný seminář mostních inženýrů (vykonavatelů hlavních a mimořádných prohlídek mostů)
– Konference Prefabrikace a betonové dílce
– Konference Zakládání staveb Brno
– Konference Technologie betonu
– Seminář vodonepropustné konstrukce

– Kurz metody konečných prvků (Prof. Dr. Ing. Vladimír Kolář Dr.Sc)
– Kurz nelineární mechaniky (Prof. Dr. Ing. Vladimír Kolář Dr.Sc)
– Školení navrhování betonových konstrukcí dle Eurokódu 2: železobetonové konstrukce, železobetonové mosty, předpjaté konstrukce, předpjaté mosty (Česká betonářská společnost)
– Školení navrhování zděných konstrukcí dle Eurokódu 6 (Česká betonářská společnost)

– Beton
– Konstrukce
– Silnice a železnice
– Stavební obzor + Dopravní inženýrství
– Silniční obzor
– Inženýrské stavby