Most přes Sázavu, Žďár nad Sázavou

Most se nachází na silnici I. třídy č. 37 Trutnov – Velká Bíteš. Jedná se o historický, barokní most, postavený za opata Bernarda Henneta. Chronogramy na osmi sochách světců určují dobu vzniku 1766. Most má 3 kamenné klenby, čelní zdi s parapety, které pokračují na křídlech a přilehlých zdech. Délka přemostění je 24,89 m, délka mostu 58,63 m. Úkolem stávající rozsáhlé opravy bylo přivést stávající historický most do takového stavu aby mohl bezproblémově plnit svoji úlohu mostu na komunikaci I. třídy, a zároveň zůstala zachována jeho historická podoba. . Základy byly podchyceny mikropilotami.

Realizace: 2008

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR