Most přes Brodečku, Dobromilice

Most se nachází na silnici III. třídy č. 36719 v obci Dobromilice. Projekt řešil opravu stávajícího historického mostu, jenž je zapsaný jako kulturní památka. Most má 3 kamenné klenby, čelní zdi s parapety, které pokračují na křídlech a přilehlých zdech. Délka přemostění je 13,51 m, délka mostu 23,40 m. Úkolem bylo zlepšení stavebního stavu mostního objektu, zvýšení jeho statické únosnosti, zlepšení záchytných prvků a zvýšení komfortu jízdy po mostě. Kamenné zdivo bylo vypraveno a částečně přezděno a zainjektováno. Byl zřízen celý nový mostní svršek včetně izolace, která se instalovala na novou roznášecí železobetonovou desku. Volná šířka mostu je 3,84m šířka mezi obrubami je 3,63 m.

Realizace: 2012

Investor: Správa silnic Olomouckého kraje