Most přes vodoteč, Velehrad

Mostní objekt převádí komunikaci III/42821 přes potok Salaška v obci Velehrad. Důvodem opravy mostu byl nevyhovující stavební stav stávajícího kamenného barokního mostu. Nosnou konstrukci tvoří pískovcová polokruhová klenba. Délka přemostění je cca 7,55 m, kolmá světlost mostního otvoru je 7,40 m. Mostní objekt byl opraven a pískovcové zdivo zrestaurováno akademickým sochařem. Pod vozovkou byla vybetonována železobetonová deska. Čelní zídky byly zrestaurovány původními barokními motivy včetně kovového zábradlí, na sokly zvýšených čelních zídek byly navráceny sochy, vozovka byla předlážděna s napojením na přilehlé úseky komunikace. Byly přezděny zdi na vtoku a vzájemně staženy táhly s protilehlými zdmi. Koryto toku bylo vyčištěno a odlážděno.

Realizace: 2006

Investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje