Nadjezd nad D35, Mladeč

Most na silnici III/4499 u obce Mladeč. Nosná konstrukce je tvořena čtyřmi poli po 9 nosnících I-73. V poli 2 a 3 jsou nosníky délky 29,96 m, v poli 1 a 4 jsou nosníky zkráceny na délku 17,96 m. Délka přemostění je 94,18 m. Spodní stavbu tvoří krajní opěry-nízké prahy na pilotách, a vnitřní pilíře, tvořené ocelovými troubami vyplněnými betonem s úložným prahem. Při opravě byl rekonstruován mostní svršek a nosná konstrukce byla zesílena monolitickou spřaženou železobetonovou deskou. Bylo zřízeno nové odvodnění s atypickými odvodňovači, mostní závěry. Všechny viditelné plochy betonu NK i SS byly reprofilovány sanačními maltami. Volná šířka mostu je 11,50 m, což je zároveň šířka mezi obrubami je 14,65 m.

Realizace: 2008

Investor: Olomoucký kraj