Nadjezd nad D2, Moutnice

Most na silnici III/41612 u obce Moutnice. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný betonový vzpěradlový rám z 4 předepnutých komorových nosníků typu DS-A 2100/1200. Most má 3 pole rozpětí 13,7+30,0+13,7 m. Vzpěry a táhla jsou prefabrikované, kabely připnuté k NK a základu. Délka přemostění je 60,00 m. Most převádí 2 jízdní pruhy bez chodníků. Při opravě byl rekonstruován mostní svršek a nosná konstrukce byla zesílena monolitickou spřaženou železobetonovou deskou. Bylo zřízeno nové odvodnění, mostní závěry. Všechny viditelné plochy betonu NK i SS byly reprofilovány sanačními maltami. Volná šířka mostu je7,80, což je zároveň šířka mezi obrubami je 14,65 m.

Realizace: 2003

Investor: Jihomoravský kraj