Brněnský most, Jihlava

Most na silnici II/602 ve městě Jihlava. Nosnou konstrukci tvoří 6 prostých prefabrikovaných příčně i podélně předpjatých polí. V příčném řezu jsou 2 komorové nosníky, tvořené segmenty délky 3,0 m. Délka přemostění je 198,10 m, rozpětí polí jsou á 32,65 m. Při opravě byl rekonstruován mostní svršek a nosná konstrukce byla zesílena monolitickou spřaženou železobetonovou deskou. Byla repasována ložiska, instalovány nové mostní závěry a trubní odvodnění. Pro revizi a opravu předpětí v čelech NK byla jednotlivá pole zvedána na výšku mostu. Vnitřní pilíře jsou ztaženy předpínacími tyčemi. Všechny viditelné plochy betonu NK i SS byly reprofilovány sanačními maltami. Volná šířka mostu je 15,40 m, šířka mezi obrubami je 10,50 m.

Realizace: 2019

Investor: Kraj Vysočina