Městská estakáda Vsetín

Most na silnici III/05735 ve městě Vsetín. Nosnou konstrukci tvoří 16 spojitých polí. Nosná konstrukce byla zřízena jako letmo betonovaná ze 60 t pětikomorových 3 m segmentů DS-E na celou šířku mostu. Most je podélně předpínaný. Délka přemostění je 420,36 m, rozpětí polí je 22,0+14×27,0+22,0 m. Most převádí 4 silniční pruhy a oboustranné chodníky šířky 1,94 m. Při opravě byl rekonstruován mostní svršek a nosná konstrukce byla zesílena monolitickou spřaženou železobetonovou deskou a volnými kabely v dutinách segmentů. Bylo zřízeno nové trubní odvodnění, byla vyměněna některá ložiska a oba mostní závěry. Všechny viditelné plochy betonu NK i SS byly reprofilovány sanačními maltami. Volná šířka mostu je 18,43 m, šířka mezi obrubami je 14,65 m.

Realizace: 2018

Investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje