Most přes Olši, Dětmarovice

Most na silnici I/67 v obci Dětmarovice. Nosnou konstrukci tvoří 3 prostá prefabrikovaná příčně i podélně
předpjatá pole. V příčném řezu jsou 4 komorové nosníky, tvořené segmenty délky 6,0 m. Délka přemostění je 102,22 m, rozpětí polí jsou á 34,00 m. Při opravě byl rekonstruován mostní svršek a nosná konstrukce byla zesílena monolitickou spřaženou železobetonovou deskou, uhlíkovými lamelami a v některých polích externím předpětím s volnými kabely v dutinách skříňových trámů. Všechny viditelné plochy betonu NK i SS byly reprofilovány sanačními maltami. Volná šířka mostu je 8,75 m, oboustranný chodník šíře 2,00 m.

Realizace: 2018

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR