Zeď Radostín

Zárubní zeď z gabionových košů kotvených zemními kotvami. Svah byl po dobu výkopu stabilizován stříkaným betonem se zemními hřebíky.

Realizace: 2020

Investor: Krajská správa silnic a údržba silnic Vysočiny, p.o.