Most přes Olšavu, Kunovice

Jednopolový most na ul. Olšavní v Kunovicích přes řeku Olšavu. Nosná konstrukce je tvořena dodatečně předpjatým monolitickým betonovým rámem s obloukovými náběhy. Půdorysně je příčel rámu náběhovaná směrem ke stojkách. Na stojky navazují nábřežní zdi, jež jsou součástí protipovodňových opatření. Délka přemostění rámu činí 21,9 m, tloušťka příčle 0,6-1,0 m, šikmost 81,8 g, šířka mostu ve střední části 9,5 m. Stojky jsou nasazeny na velkoprůměrové piloty.

Realizace: 2021

Investor: Město Kunovice