Most přes Moravu, Hanušovice – Zámecká

Jednopolový most na lesní cestě Zámecká za Hanušovicemi přes řeku Moravu. Nosná konstrukce je tvořena dvěma krajními dodatečně předpjatými monolitickými betonovými náběhovanými trámy. Trámy mají výšku 0,5 m (OP1) – 1,8 m (OP2). Nad opěrou 2 jsou trámy vetknuty do mohutné rámové stojky. Opěra 2 založena na dvojici mikropilot, opěra 1 je subtilní a je založena na jedné řadě pilot. Délka přemostění činí 17,0 m, tloušťka mostovkové desky min. 250 mm, šikmost 65 g, šířka mostu min. 4,9 m.

Realizace: 2017

Investor: Lesy České republiky, s.p.