Most přes Hluchovou, Bystřice nad Olší

Dvoupolový most na silnici I/11 přes potok Hluchová v obci Bystřice nad Olší. Nosná konstrukce je
tvořena spojitou dodatečně předpjatou lichoběžníkovou monolitickou betonovou deskou. Rozpětí polí 17,7+15,7 m, tloušťka příčle 0,80-0,96 m, kolmý most, šířka mostu 13,85 m. Založení hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Vnitřní podpěra tvořena stěnou s kruhovými zhlavími. Na pilíři uložení prostřednictvím vrubového kloubu, na krajních opěrách na hrncových ložiskách.

Realizace: 2021

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR