Most přes Moravu, Leština

Jednopolový most s dolní mostovkou na silnici II/315 přes řeku Moravu v obci Leština u Zábřehu. Hlavní nosnou konstrukci tvoří předpjatý monolitický železobetonový trám ztužený měkkým obloukem – tzv. Langrův trám. Krajní trámy jsou výšky 1200 mm, mostovková deska tl. 450-550 mm. Oblouky jsou tvaru paraboly 2. stupně, výška 850 mm, na koncích jsou oblouky zvětšeny na výšku přímkovým náběhem. Ztužení oblouků ve vrcholu ocelovým ztužidlem. Na koncích jsou zřízeny příčníky. Z trámů jsou vně vyloženy chodníkové konzoly. Uložení na opěrách přes dvojici hrncových ložisek na krajích. Rozpětí 42,0 m, kolmý most, šířka mostu 14,7 m. Založení na mikropilotách.

Realizace: 2012

Investor: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.