Nadjezd nad D1, Ostrava – Hlučínská

Sedmipolový nadjezd na silnici I/56 přes dálnici D1 v Ostravě na ul. Hlučínská. Nosná konstrukce je tvořena spojitou dodatečně předpjatou lichoběžníkovou monolitickou betonovou deskou. Rozpětí polí 18+20+20+22+22+20+18 m, tloušťka příčle 1,10 m, kolmý most, šířka mostu 12,5 m. Založení hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Vnitřní podpěry tvořeny kruhovými sloupy. Uložení na hrncových ložiskách.

Realizace: 2005

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR