Most přes I/56, Ostrava – Dr. Martínka

Čtyřpolový most na ul. Dr. Martínka v Ostravě přes silnici I/56. Nosná konstrukce je tvořena spojitou dodatečně předpjatou lichoběžníkovou monolitickou betonovou deskou. Rozpětí polí 14,4+16,4+16,4+14,4 m, tloušťka příčle 1,05 m, šikmost 79,4 g, šířka mostu 10,05 m. Spodní stavba ponechána původní, z toho důvodu na vnitřních podpěrách uložení přes příčník na krajích nad sloupy. Uložení na elastomerová ložiska.

Realizace: 2016

Investor: Ostravské komunikace, a.s.