Most přes Mertu, Sobotín

Jednopolový most s dolní mostovkou na silnici I/11 přes řeku Mertu v obci Sobotín. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dvojice předpjatých monolitických železobetonových přímopasových parapetních trámů. Trámy jsou výšky 1675 mm, mostovková deska tl. 400-500 mm. Vlevo je z trámu vně vyložena chodníková konzola. Uložení na opěrách přes dvojici hrncových ložisek na krajích. Rozpětí 15,9 m, šikmost 57,3 g, šířka mostu 11,25 m. Založení opěr plošné.

Realizace: 2010

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR