Most přes Svratku, Jimramov

Jednopolový most s dolní mostovkou na silnici II/375 přes řeku Svratku v městysi Jimramov. Jedná se o repliku původního mostu z 20. let 20. století. Hlavní nosnou konstrukci tvoří monolitické betonové oblouky 950/750 mm. Na nich je přes železobetonová táhla zavěšena mostovka s příčníky a krajními trámy. Příčníky jsou rozměru 900/420 mm, krajní trámy 550/650 mm. Mostovková deska tloušťky 260-330 mm. Uložení na opěrách přes dvojici elastomerových ložisek na krajích. Rozpětí 23,1 m, kolmý most, šířka mostu 9,8 m. Založení plošné.

Realizace: 2013

Investor: Krajská správa silnic a údržba silnic Vysočiny, p.o.