Most přes Moravu, Hrabenov

Jednopolový most na silnici III/36916 přes řeku Moravu v obci Hrabenov. Základním nosným prvkem je dvojice plnostěnných svařovaných trámů tvaru I o výšce 1150 mm. Trámy jsou ztuženy ocelovými parabolickými oblouky (parabola 2°) o vzepětí 4,250 m, tzv. Langrův trám. Rozpětí je 25,5 m. Trám a oblouk jsou vzájemně propojeny táhly plného profilu  80 mm. Mostovka je spřažená ocelobetonová. Uložení na podpěrách přes hrncová ložiska. Most je kolmý, šířka mostu 10,48 m. Založení hlubinné na velkoprůměrových pilotách.

Realizace: 2007

Investor: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.