Most přes koridor SŽDC, Modřice

Jednopolový most na silnici III/15280 přes koridor SŽDC v Modřicích u Brna. Hlavním nosným prvkem je dvojice příhradových nosníků, vzdálenost hlavních nosníků je 12,3 m, rozpětí je 42,0 m, výška hlavního nosníku je 5,22 m. Dolní pas je tuhý trám ze svařovaného I profilu výšky 1,40 m. Stabilita tlačeného horního pasu je zajištěna příčným polorámem, který tvoří spřažený příčník mostovky a diagonál. Mostovka se skládá z vozovkové a chodníkové části, kde vozovková je spřažená ocelobetonová, chodníková je z ocelových konzol se železobetonovou deskou. Uložení na podpěrách přes hrncová ložiska. Most je šikmý 85 g, šířka mostu 16,3 m.

Realizace: 2012

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.