Most přes koridor SŽDC, Šakvice

Jednopolový most na silnici III/4203 přes koridor SŽDC před obcí Šakvice. Hlavním nosným prvkem je dvojice příhradových nosníků, vzdálenost hlavních nosníků je 10,5 m, rozpětí je 31,5 m, výška hlavního nosníku je 4,01 m. Dolní pas je tuhý trám ze svařovaného I profilu výšky 1,20 m. Stabilita tlačeného horního pasu je zajištěna příčným polorámem, který tvoří spřažený příčník mostovky a diagonál. Mostovka je spřažená ocelobetonová. Uložení na podpěrách přes hrncová ložiska. Most je kolmý, šířka mostu 11,2 m.

Realizace: 2017

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.