Most přes Březnou, Hoštejn

Jednopolový most na silnici II/315 přes řeku Březnou v Hoštejně. Nosná konstrukce z předpjatých železobetonových nosníků PP40/80 v. 0,80 m se spřaženou železobetonovou deskou tl. 0,20 m. Rozpětí 12,0 m, most kolmý, šířka mostu 10,2 m.

Realizace: 2009

Investor: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.