Most přes Ondřejnici, Stará ves n. O.

Trojpolový most na silnici II/647 přes tramvajovou dráhu v Ostravě. Nosná konstrukce z předpjatých železobetonových nosníků SKA PP v. 0,80 m se spřaženou železobetonovou deskou tl. 0,20 m. Zespojitění provedeno nadpodporovými příčníky, záporný moment přenesen betonářskou výztuží. Ponechány původní sloupy vnitřních podpěr, zřízeny nové úložné prahy. Uložení na podpěrách přes hrncová ložiska. Rozpětí polí 3×19,9 m, most je šikmý 83 g, šířka mostu 15,7 m.

Realizace: 2015

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR