Most přes tramvaj, Ostrava – Plzeňská

Trojpolový most na silnici II/647 přes tramvajovou dráhu v Ostravě. Nosná konstrukce z předpjatých železobetonových nosníků SKA PP v. 0,65 m se spřaženou železobetonovou deskou tl. 0,20 m. Zespojitění provedeno nadpodporovými příčníky, záporný moment přenesen betonářskou výztuží. Ponechány původní sloupy vnitřních podpěr, zřízeny nové úložné prahy. Uložení na podpěrách přes hrncová ložiska. Rozpětí polí 12,5+18,3+13,3 m, most je kolmý, šířka mostu 14,0 m.

Realizace: 2017

Investor: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.