Most přes I/55 (D55), Hodonín

Čtyřpolový most na silnici II/380 přes silnici I/50 (budoucí D55) v Hodoníně. Nosná konstrukce z předpjatých železobetonových nosníků DPS VP I/10 v. 0,75 m se spřaženou železobetonovou deskou tl. 0,20 m. Zespojitění provedeno nadpodporovými příčníky, záporný moment přenesen betonářskou výztuží. Ponechány původní sloupy vnitřních podpěr, zřízeny nové úložné prahy. Uložení na podpěrách přes hrncová ložiska. Délka přemostění činí 66,0 m, rozpětí polí 15,8+18,0+18,0+15,8 m, most je šikmý 79 g, šířka mostu 19,7 m.

Realizace: 2019

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.