Most přes Odru, Ostrava – Rudná

Most na silnici I/11 – ulice Rudná v Ostravě. Nosnou konstrukci tvoří v příčném směru 2 mosty. Každý z nich má nosnou konstrukci ortotropní ocelovou mostovku, podepřenou dvěma podélnými komorovými nosníky, příčníky a výztuhami. Délka přemostění je 120,88 m, rozpětí polí jsou 35,0+51,0+35,0 m. Každý most převádí 2 jízdní pruhy ul. Rudá s chodníkem.Spodní stavbu tvoří betonové krajní opěry a stěnové vnitřní pilíře. Při opravě byl rekonstruován mostní svršek, bylo zřízeno nové odvodnění, mostní závěry. Všechny viditelné plochy betonu SS byly reprofilovány sanačními maltami. Ocelová konstrukce byla lokálně vyvařena a byla provedena PKO. Volná šířka každého mostu je11,25 m, šířka chodníků 1,60 m.

Realizace: 2017

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR