Most přes vodoteč, Vranča

Most na místní horské komunikaci přes vodoteč v obci Nový Hrozenkov. Hlavní nosnou konstrukci tvoří flexibilní ocelová konstrukce typu SUPER-COR, kotvena do ŽB dříků spodní stavby. Tloušťka konstrukce je 0,14 m. Konstrukce je zesílena výztuhy ze stejného materiálu vyplněné betonem a koncovými ŽB límci. Založení plošné (ŽB základové pásy). Délka přemostění 17,16 m, šikmost 42 g, volná šířka mostu 4,5 m.

Realizace: 2003

Investor: Obec Nový Hrozenkov