Most přes vodoteč, Lichnov

Most na silnici II/459 přes vodoteč v obci Lichnov. Jednopolová železobetonová monolitická prostě uložená deska v půdorysném oblouku o velké šikmosti. V jednom rohu deska uložena ve velmi ostrém úhlu. Rozpětí desky proměnné 12,1-21,2 m, tloušťka příčle 0,70 m, šikmost v ose 32 g, šířka mostu 10,5 m.

Realizace: 2004

Investor: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.