Most přes vodoteč, Němčany

Most na silnici III/0502 přes vodoteč v obci Němčany. Jednopolový železobetonový monolitický rám s přímkovými náběhy. Délka přemostění 6,8 m, tloušťka příčle 0,25-0,45 m, kolmý most, šířka mostu 9,5 m.

Realizace: 2021

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.