D1, Brno-Bohunice

Protihluková stěna podél dálnice D1 a na mostě D1-227..1 u městské části Brno-Bohunice.

Realizace: 2020

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR