Most přes Odru, Ostrava – Opavská

Most na silnici II/479 – ulice Opavská v Ostravě. Nosnou konstrukci tvoří v příčném směru 3 mosty. Každý z nich má nosnou konstrukci ortotropní ocelovou mostovku, podepřenou dvěma podélnými komorovými nosníky, příčníky a výztuhami. Střední most je tramvajový, krajní mosty silniční, a těch se právě týkala oprava. Délka přemostění je 128,74 m, rozpětí polí jsou 32,59+57,95+33,3 m. Každý most převádí 2 jízdní pruhy ul. Opavská s chodníkem.Spodní stavbu tvoří betonové krajní opěry a stěnové vnitřní pilíře. Při opravě byl rekonstruován mostní svršek, bylo zřízeno nové odvodnění, mostní závěry. Všechny viditelné plochy betonu SS byly reprofilovány sanačními maltami. Ocelová konstrukce byla lokálně vyvařena a byla provedena PKO. Volná šířka každého mostu je11,50 m, šířka chodníků 2,0 m.

Realizace: 2022

Investor: Moravskoslezský kraj