Tramvajový most – smyčka v Brně-Pisárkách

  1. Úvod
  2. /
  3. Aktuality
  4. /
  5. Tramvajový most – smyčka...

Projekt tramvajového jednokolejného mostu u vozovny tramvají v Brně – Pisárkách.

Jedná se o rozpletový most, v prvních dvou polích most šířky 9,1 m s jednou kolejí a přídavným nástupištěm u výstaviště a budoucí multifunkční haly v areálu BVV. Ve třetím poli rozšíření konstrukce pro rozdvojení kolejí. Za pilířem 4 dochází k rozvětvení nosné konstrukce na vratnou větev (smyčka tramvaje směr Bystrc, 2 pole) a přímou větev (směr centrum, 4 pole). Most v polích 4-7 šířky 6,7 m s jednou kolejí. Celkem tedy most o 5 a 7 polích. Nosná konstrukce je tvořena spojitou dodatečně předpjatou lichoběžníkovou monolitickou betonovou deskou. Vratná větev je v půdorysném oblouku o malém poloměru. Rozpětí polí 18,6+22,5+22,5+20+15 m vratná větev, 18,6+22,5+22,5+20+20+20+15 m přímá větev. Tloušťka nosné konstrukce min. 1,0 m. Most je kolmý. Založení hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Vnitřní podpěry tvořeny pilířem s polokruhovými zhlavími. Uložení na pilířích na dvojici hrncových ložisek.

Součástí stavby jsme taktéž navrhli přilehlé opěrné železobetonové úhlové zdi založené na velkoprůměrových pilotách a schodiště. Zdi navazují na přilehlou konečnou stanici lanové dráhy směr Bohunice.