Lávka přes Svitavu, Brno – Kaštanová

Lávka na cyklostezce přes řeku Svitavu v Brně za ul. Kaštanová. Jednopolový železobetonový monolitický rám, příčel tvořena jednotrámovou konstrukcí s obloukovými náběhy. Délka přemostění 21,2 m, teoretické rozpětí 22,7 m, tloušťka příčle 0,55-1,00 m, kolmý objekt, šířka lávky 3,6 m.

Realizace: 2020

Investor: Brněnské komunikace a.s.