Lávka přes I/55, Hodonín

Dvoupolová lávka na cyklostezce u Zoo Hodonín přes silnici I/50. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dvojice trámů z lepeného lamelového dřeva. Výška nosníků 1,65 m. Ze statického hlediska se jedná o Gerberův nosník s vloženým kloubem v delším poli. Příčníky jsou ocelové, na nich jsou uloženy dubové podélníky a dále mostiny z dubového dřeva. Uložení na ocelových ložiskách. Rozpětí polí 22,65+33,45 m, šířka lávky 3,6 m. Založení podpěr na mikropilotách.

Realizace: 2021

Investor: Město Hodonín