Most přes vodoteč, Klášterec-Zborov

  1. Úvod
  2. /
  3. OPRAVY A REKONSTRUKCE
  4. /
  5. Klenby, Tubosidery
  6. /
  7. Most přes vodoteč, Klášterec-Zborov

Stavba byla vyvolána havarijním stavem mostního objektu ev. č. 3682-1 (odpadlý líc pravobřežní opěry – náhlé zřícení). Stávající objekt byl zachován a zesílen flexibilní ocelovou konstrukcí, která se zasunula do mostního otvoru a zabetonovala. Po zabetonování prostoru mezi ocelovou konstrukci a stáv. nosnou konstrukci se odstranily římsy a následně i nosná konstrukce mostu. Dotčená část vozovky v rámci odstranění NK se obnovila v celé konstrukční tloušťce. Délka přemostění je 2,57 m, volná šířka je 9,0 m, délka vložené konstrukce typu Multi Plate 28,3 m.

Realizace: 2008

Investor: Správa silnic Olomouckého kraje