Most přes vodoteč, Kamenice

  1. Úvod
  2. /
  3. OPRAVY A REKONSTRUKCE
  4. /
  5. Klenby, Tubosidery
  6. /
  7. Most přes vodoteč, Kamenice

Jedná se o opravu kamenné klenby, rozšíření mostu s novým mostním svrškem. Délka
přemostění je 2,33 m, kolmá světlost 2,26 m. Oprava spočívá v sanaci spodní stavby
zaspárováním a injektáží kamenného zdiva, betonáži mostovkové desky, kterou se most rozšíří
a půdorysně upraví do směrového oblouku. Instalací a izolací desky se rovně vyřeší ochránění
kamenného zdiva před zamáčením z vozovky. Území pod mostem bylo vyspraveno, stávající
zpevnění bylo obnoveno kamennou dlažbou do betonu.

Realizace: 2006

Investor: Správa a údržba silnic Jihlava