Svah Branná-Ostružná

V místě odstranění bodové závady ve směrovém vedení komunikace II/369 bylo nutné stabilizovat skalní a poloskalní těleso uvnitř směrového oblouku. Toto provedeno ocelovou sítí s hexagonálními oky kotvenými skalními svorníky.

Realizace: 2017

Investor: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.