NovinkyProjektyKvalitaO násKontakty
Novinky Projekty Kvalita O nás Kontakty
NovinkyProjektyKvalitaO násKontakty
Mosty Rušar

Kvalita

Naše firma disponuje osvědčeními a certifikáty, jež jsou zárukou vysoké profesionality a kvality našich projektů. Technické vzdělávání našich pracovníků je pravidelně doplňováno na profesních akcích.

Odborná způsobilost

- Certifikát systému managementu kvality ČSN EN ISO   9001:2016 pro projektování mostů
- Certifikát odbornosti vydaný ČKAIT
- Osvědčení o autorizaci v oboru Mosty a inženýrské   konstrukce – 4 autorizovaní inženýři (Ing. Jaromír Rušar   veden v ČKAIT pod č. 1000264)
- Osvědčení o autorizaci v oboru Dopravní stavby –   1 autorizovaný inženýr
- Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek   mostů pozemních komunikací – 5 oprávnění (Ing. Jaromír   Rušar veden u Ministerstva dopravy pod reg. č.   034/1998)


Osvědčení si prohlédněte zde
Certifikáty si prohlédněte zde

Odborná způsobilost
design by BRUNENSIS.cz, spol. s r.o. © 2011